Nasjonal vegdatabank

Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger, med fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde, skilt, belysningspunkt, rasteplasser, skred, sykkelveier og gangveier.

Data og ressurser

Landingsside

Dokumentasjon

Beslektede datasett

Har del

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Nasjonal vegdatabank
Beskrivelse Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger, med fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde, skilt, belysningspunkt, rasteplasser, skred, sykkelveier og gangveier.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/nasjonal-vegdatabank
Landingsside http://vegdata.no
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Jan Kristian Jensen
Vedlikeholders e-post Jan Kristian Jensen
Dekningsområde Norge
Språk Norsk