Bruksklasser

Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Bruksklasser
Beskrivelse Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/bruksklasser
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk