Tunneler

Teknisk informasjon om tunneler.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Tunneler
Beskrivelse Teknisk informasjon om tunneler.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/tunneler
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk