Gå til innhold

Latest datasets

Trafikkskilt

Oppdatert:22. juni 2022
Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Webkamera

Oppdatert:18. mai 2022
Statens vegvesen har satt opp flere webkamera langs veinettet. Dette er oftest i tilknytning til værutsatte steder, på fergeleier, ved fjelloverganger og i tettsteder med mye...

Utslippsberegner for kjøretøy

Oppdatert:9. mai 2022
Data og python-kode for beregning av utslipp for kjøring langs en bestemt rute. Du kan angi kjøretøytype og drivstofftype, og får informasjon om forskjellige typer forurensing.