Gå til innhold

Latest datasets

Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Oppdatert:7. oktober 2022
Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon...

Bruksklasser

Oppdatert:5. juli 2022
Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.

Værdata

Oppdatert:5. juli 2022
Publikasjonen består av meteorologiske måleverdier fra værstasjoner som står langs riks- og fylkesvegnettet. Alle værstasjonene har tilknyttet webkamera som viser jevnlig...