Gå til innhold

Latest datasets

Vegnett og vegregulering i NVDB

Oppdatert:22. desember 2020
Denne publikasjonen dekker statiske data om vegnettet som type veg, høyde, bredde, bro, tunnel, inklusive sykkel- og gangveger. I tillegg vil du finne datasett om reguleringer...

Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Oppdatert:22. desember 2020
Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning,...

Trafikkmålinger - eksempeldata

Oppdatert:22. desember 2020
Målinger for en måned for to målestasjoner i utkanten av Oslo - på en motorvei og en gang- og sykkelvei. Vi oppgir ikke nøyaktig posisjon for å ivareta personvernet til de...