Gå til innhold

Data fra Statens vegvesen - betaversjon

Velkommen til Statens vegvesens dataportal! Her vil du finne informasjon om hvilke datasett vi deler, og hvordan du kan få tilgang til dem.

Bruk søkefunksjonene for å lete etter informasjon.

Kontakt oss på e-post data@vegvesen.no dersom du har spørsmål eller innspill til forbedringer. På Om-siden har vi beskrevet feil og mangler vi vet om allerede.

 

Utvalgte datasett

  • Driftskontrakter

    Innkomne tilbud med totalpriser for kontraktsområder for drift av veg for en gitt periode, samt tildeling av oppdrag.
  • Fotoboks

    Automatisk trafikkontroll-systemer per region. Strekning og antall for punktmålinger. Fartsgrense og lengde på strekningen for strekningsmålinger.
  • Gravemeldinger for Sør-Trøndelag fylke

    Søknader om og pågående gravearbeider på riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag. Dataene inneholder sted, beskrivelse av arbeid, entreprenør og periode.