Skip to main content

Latest datasets

Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Oppdatert:25. september 2023
Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon...

Kjøretøymerkekode

Oppdatert:25. august 2023
Merkekoder i kjøretøyregisteret

Ruteplanlegger for sykkel

Oppdatert:26. juli 2023
Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank....