Gå til innhold

Latest datasets

Trafikkdata

Oppdatert:januar 10, 2020
Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens vegvesen har som mål å ...

Ruteplan for bil

Oppdatert:desember 7, 2019
Navigerbart vegnett fra NVDB, og API som gir reiserute mellom to punkt med omkjøringspunkter.

Kart over vegnett – Elveg

Oppdatert:desember 7, 2019
Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense, ...