Gå til innhold

Latest datasets

Trafikkskilt

Oppdatert:9. mai 2022
Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Utslippsberegner for kjøretøy

Oppdatert:9. mai 2022
Data og python-kode for beregning av utslipp for kjøring langs en bestemt rute. Du kan angi kjøretøytype og drivstofftype, og får informasjon om forskjellige typer forurensing.

Trafikkdata - statistikk

Oppdatert:9. mai 2022
Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Trafikkregistreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets...