Vilttiltak

Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Vilttiltak
Beskrivelse Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/vilttiltak
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk