Trafikkmålinger - eksempeldata

Målinger for en måned for to målestasjoner i utkanten av Oslo - på en motorvei og en gang- og sykkelvei.

Vi oppgir ikke nøyaktig posisjon for å ivareta personvernet til de som passerte.

Vi publiserer også aggregerte data for alle målestasjoner i hele landet, se lenke til beslektet datasett nedenfor.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkmålinger - eksempeldata
Beskrivelse Målinger for en måned for to målestasjoner i utkanten av Oslo - på en motorvei og en gang- og sykkelvei. Vi oppgir ikke nøyaktig posisjon for å ivareta personvernet til de som passerte. Vi publiserer også aggregerte data for alle målestasjoner i hele landet, se lenke til beslektet datasett nedenfor.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkmalinger_eksempeldata
Tema - EU Transport