Gå til innhold

Latest datasets

Artsmangfold

Oppdatert:august 11, 2020
Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.

(Utfases) Trafikkmeldinger på XML-format

Oppdatert:juni 22, 2020
NB! Bruk heller trafikkinformasjon på DATEX-format! Denne tjenesten vil etter hvert bli utfaset. På vegvesenets trafikksider finner du oppdaterte veg- og trafikkmeldinger ...

Vegnettsdata til navigasjon

Oppdatert:juni 22, 2020
Statens vegvesen deler villig dataene som brukes i etatens ruteplantjeneste http://data.norge.no/data/api-ruteplantjeneste-bil Formatene er ESRI nettverksdatasett på ...