Gå til innhold

Latest datasets

Vegbilder

Oppdatert:22. juni 2021
Dette er et webbasert fagsystem for visning av vegbilder, utviklet av Statens Vegvesen. Systemet gir tilgang til vegbilder som tas årlig på store deler av det norske vegnettet....

Årsrapporter

Oppdatert:17. juni 2021
Vi oppsummerer våre aktiviteter i en årsrapport og i tertialrapporter som kommer i juni og oktober. I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse...

Ruteplanlegger for sykkel

Oppdatert:21. mai 2021
Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank....