Gå til innhold

Latest datasets

Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Oppdatert:3. desember 2021
Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon...

Meteorologiske og oseanografiske data

Oppdatert:3. desember 2021
Målte og modellerte oseanografiske og meteorologiske data knyttet til vegprosjekter.

Vegbilder

Oppdatert:22. juni 2021
Dette er et webbasert fagsystem for visning av vegbilder, utviklet av Statens Vegvesen. Systemet gir tilgang til vegbilder som tas årlig på store deler av det norske vegnettet....