Gå til innhold

Latest datasets

Ruteplanlegger for sykkel

Oppdatert:21. mai 2021
Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank....

Ruteplanlegger for bil

Oppdatert:8. april 2021
Navigerbart vegnett fra NVDB, og API som gir reiserute mellom to punkt med omkjøringspunkter. Ruteplantjenesten for bilkjøring beregner opp til tre ulike reiseruter mellom...

Vegnett og vegregulering i NVDB

Oppdatert:22. desember 2020
Denne publikasjonen dekker statiske data om vegnettet som type veg, høyde, bredde, bro, tunnel, inklusive sykkel- og gangveger. I tillegg vil du finne datasett om reguleringer...