Du kan lese alt innholdet på nettstedet uten innlogging.

Innlogging er bare tilgjengelig for ansatte i Statens vegvesen, og krever at du er logget inn på VPNet vårt. Hvis du trenger å legge til nye datasett eller redigere dem, søk om tilgang via etatens selvbetjeningsløsning for tilganger (lenke via intranettsidene til Brukerservice).