Trafikkdata

Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra trafikkmålinger fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens vegvesen har som mål å kunne levere trafikkdata med kjent kvalitet og riktig detaljeringsgrad, samt at disse dataene er etterspurt og samlet fra riktig vegnett.

Det registreres både sykler og motorkjøretøy. I sykkelpunktene blir hver enkelt sykkel registrert med fart og retning. For motorkjøretøy blir fart, lengde, kjøretøyklasse og avstand mellom kjøretøyene registrert i hvert kjørefelt.

Første registreringsutstyr i ny løsning ble satt i drift for motorkjøretøy i november 2014 og for sykkel i juli 2015. Deretter ble nye trafikkregistreringspunkter satt i drift jevnlig fram til i dag, og ytterligere noen trafikkregistreringspunkter vil settes i drift framover.

Data og ressurser

Landingsside

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkdata
Beskrivelse Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra trafikkmålinger fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens vegvesen har som mål å kunne levere trafikkdata med kjent kvalitet og riktig detaljeringsgrad, samt at disse dataene er etterspurt og samlet fra riktig vegnett. Det registreres både sykler og motorkjøretøy. I sykkelpunktene blir hver enkelt sykkel registrert med fart og retning. For motorkjøretøy blir fart, lengde, kjøretøyklasse og avstand mellom kjøretøyene registrert i hvert kjørefelt. Første registreringsutstyr i ny løsning ble satt i drift for motorkjøretøy i november 2014 og for sykkel i juli 2015. Deretter ble nye trafikkregistreringspunkter satt i drift jevnlig fram til i dag, og ytterligere noen trafikkregistreringspunkter vil settes i drift framover.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikkdata
Landingsside https://trafikkdata.no
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av trafikkdata@vegvesen.no
Vedlikeholders e-post trafikkdata@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Engelsk
Oppdateringsfrekvens hver time