Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format PDF
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn Kodeliste for meldinger (RDS-TMC Event List)
Beskrivelse
Type Nedlastbar fil