RDS-TMC Lokasjonstabell og hendelsesliste

RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) er en europeisk standard for en språkuavhengig trafikkinformasjonstjeneste. Tjenesten er basert på en felles europeisk kodeliste for meldinger, og et standardisert system for å stedfeste meldinger. TMC-meldingene kringkastes som et stille RDS-signal sammen med FM radioprogrammer. For å kunne motta RDS-signalet må man ha en RDS-TMC mottager. En slik mottager kan være innebygget i en radio eller et navigasjonssystem. Statens vegvesen utarbeider og kvalitetssikrer TMC-referansesystemet (RDS-TMC Location Table) og norsk versjon av kodelisten for meldinger (RDS-TMC Event List).

Nedlastingen av norsk Location Table og Event List er i første rekke interessant for utstyrsleverandører og tjenesteleverandører.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel RDS-TMC Lokasjonstabell og hendelsesliste
Beskrivelse RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) er en europeisk standard for en språkuavhengig trafikkinformasjonstjeneste. Tjenesten er basert på en felles europeisk kodeliste for meldinger, og et standardisert system for å stedfeste meldinger. TMC-meldingene kringkastes som et stille RDS-signal sammen med FM radioprogrammer. For å kunne motta RDS-signalet må man ha en RDS-TMC mottager. En slik mottager kan være innebygget i en radio eller et navigasjonssystem. Statens vegvesen utarbeider og kvalitetssikrer TMC-referansesystemet (RDS-TMC Location Table) og norsk versjon av kodelisten for meldinger (RDS-TMC Event List). Nedlastingen av norsk Location Table og Event List er i første rekke interessant for utstyrsleverandører og tjenesteleverandører.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/rds-tmc-lokasjonstabell-og-hendelsesliste
Landingsside https://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/RDS-TMC
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Utgivelsesdato 2013-08-29