Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 10. mars 2017
Opprettet ukjent
Format PDF
Lisens Lisens ikke oppgitt
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'nb': '', 'en': ''}
Has viewsFalse
Id21bfeda1-9d58-47fb-88be-821c511ec1ae
Name translated{'nb': 'Samleside for nasjonal verneplan i PDF på vegvesen.no', 'en': ''}
Package id63f2ebf8-e3ff-4e16-83e7-6fce12ffc83f
Position0
Stateactive
Navn Samleside for nasjonal verneplan i PDF på vegvesen.no
Beskrivelse
Type