Nasjonal verneplan

Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 270 objekter over hele landet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Nasjonal verneplan
Beskrivelse Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 270 objekter over hele landet.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/nasjonal-verneplan
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk