Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format XML
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn NVDB-API versjon 2
Beskrivelse
Type API