Tilleggsinformasjon

Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format JSON
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn NVDB-API versjon 2
Beskrivelse
Type API