Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 26. juli 2023
Opprettet ukjent
Format JSON
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 4 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': '', 'nb': ''}
Has viewsFalse
Id040c419c-accb-4716-a4c4-6056238e7021
Name translated{'en': 'NVDB API version 3', 'nb': 'NVDB-API versjon 3'}
Package id8a79e00d-9ce2-40b0-b280-743ebde98d13
Position1
Stateactive
Typeapi
Navn NVDB-API versjon 3
Beskrivelse
Type API