Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 17. juni 2021
Opprettet ukjent
Format PDF
Lisens Lisens ikke oppgitt
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': '', 'nb': ''}
Has viewsFalse
Idb800074a-56df-4646-b29b-87c2ce734a9d
Name translated{'en': '', 'nb': 'Samleside for årsrapporter i PDF på vegvesen.no'}
Package id066f3e3a-6b95-4435-886d-c8923daa2769
Position0
Stateactive
Typefile
Navn Samleside for årsrapporter i PDF på vegvesen.no
Beskrivelse
Type Nedlastbar fil