Årsrapporter

Vi oppsummerer våre aktiviteter i en årsrapport og i tertialrapporter som kommer i juni og oktober.

I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, fremtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap.

Her finner du også Riksrevisjonens beretning til Statens vegvesen med uttalelse om revisjon av årsregnskapet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Årsrapporter
Beskrivelse Vi oppsummerer våre aktiviteter i en årsrapport og i tertialrapporter som kommer i juni og oktober. I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, fremtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap. Her finner du også Riksrevisjonens beretning til Statens vegvesen med uttalelse om revisjon av årsregnskapet.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/arsrapporter-nokkeltall
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk