NVDB Les (Nasjonal vegdatabank)

Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel NVDB Les (Nasjonal vegdatabank)
Beskrivelse Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).
Endepunkts-URL https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no
Endepunktsbeskrivelse
  1. https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon/openapi/
Tilknyttede datasett https://dataut.vegvesen.no/en/dataset/nasjonal-vegdatabank,https://dataut.vegvesen.no/dataset/mobilitetstjenester-i-nvdb,https://dataut.vegvesen.no/dataset/vegnett-og-vegregulering-i-nvdb,https://dataut.vegvesen.no/dataset/vegnett-fra-nvdb-via-api,https://dataut.vegvesen.no/dataset/trafikkinformasjon-i-nvdb