Skip to content

Latest datasets

Webkamera

Updated:May 18, 2022
Statens vegvesen har satt opp flere webkamera langs veinettet. Dette er oftest i tilknytning til værutsatte steder, på fergeleier, ved fjelloverganger og i tettsteder med mye...

Trafikkskilt

Updated:May 9, 2022
Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Utslippsberegner for kjøretøy

Updated:May 9, 2022
Data og python-kode for beregning av utslipp for kjøring langs en bestemt rute. Du kan angi kjøretøytype og drivstofftype, og får informasjon om forskjellige typer forurensing.