Skip to content

Latest datasets

Trafikkdata

Updated:January 10, 2020
Trafikkdata er data om trafikk på vegnettet. Trafikkdata.no har data fra det statlige og fylkeskommunale vegnettet samt noen kommunale veger. Statens vegvesen har som mål å ...

Ruteplan for bil

Updated:December 7, 2019
Navigerbart vegnett fra NVDB, og API som gir reiserute mellom to punkt med omkjøringspunkter.

Kart over vegnett – Elveg

Updated:December 7, 2019
Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense, ...