Skip to content

Latest datasets

Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Updated:December 3, 2021
Statens vegvesen tilbyr sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon...

Meteorologiske og oseanografiske data

Updated:December 3, 2021
Målte og modellerte oseanografiske og meteorologiske data knyttet til vegprosjekter.

Vegbilder

Updated:June 22, 2021
Dette er et webbasert fagsystem for visning av vegbilder, utviklet av Statens Vegvesen. Systemet gir tilgang til vegbilder som tas årlig på store deler av det norske vegnettet....