Transportørregister

Oppslagstjeneste med mulighet for søk på navn, tillatelsesnummer eller organisasjonsnummer.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Transportørregister
Beskrivelse Oppslagstjeneste med mulighet for søk på navn, tillatelsesnummer eller organisasjonsnummer.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/transportorregister
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk