Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 14. februar 2023
Opprettet ukjent
Format SOSI
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Opprettetfor 6 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'nb': '', 'en': ''}
Has viewsFalse
Idbd681c84-c2a9-401e-9f27-fd54d27f003a
Name translated{'nb': 'Støyvarsel (prognoser) (nedlastbart)', 'en': ''}
Package id258d3e69-fb12-49c3-b1cb-33e11f19490f
Position2
Stateactive
Navn Støyvarsel (prognoser) (nedlastbart)
Beskrivelse
Type