Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 21. mars 2023
Opprettet ukjent
Format PDF
Lisens Lisens ikke oppgitt
Opprettetfor 9 måneder siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'en': '', 'nb': ''}
Has viewsFalse
Id7c4b89b5-540a-45b9-b85b-8ebad5d5254d
Name translated{'en': '', 'nb': 'Nedlastingsside for statistikk'}
Package idec5f57f9-2577-407f-adb6-d63e2e95ab66
Position0
Stateactive
Navn Nedlastingsside for statistikk
Beskrivelse
Type