Kjøretøyopplysninger

Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge.

I tillegg gis enkeltoppslag på kjøretøy og eier gjennom mobilapp og SMS-tjeneste.

Understellsregisteret inneholder opplysninger om historiske kjøretøy, og kjøretøystatistikk gir opplysninger om kjøretøybestanden i Norge.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Kjøretøyopplysninger
Beskrivelse Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge. I tillegg gis enkeltoppslag på kjøretøy og eier gjennom mobilapp og SMS-tjeneste. Understellsregisteret inneholder opplysninger om historiske kjøretøy, og kjøretøystatistikk gir opplysninger om kjøretøybestanden i Norge.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/kjoretoyopplysninger
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post firmapost@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk