Godkjente verksteder

Finn godkjent verksted! Dette er en oversikt over godkjente bilverksteder og kontrollorgan som utfører EU-kontroll. Datasettet inneholder bedrfitsnavn, adresser og oversikt over hvilke godkjenninger de forskjellige verkstedene og kontrollorganene har. Reparasjoner på kjøretøy og EU-kontroll kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorgan.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Godkjente verksteder
Beskrivelse Finn godkjent verksted! Dette er en oversikt over godkjente bilverksteder og kontrollorgan som utfører EU-kontroll. Datasettet inneholder bedrfitsnavn, adresser og oversikt over hvilke godkjenninger de forskjellige verkstedene og kontrollorganene har. Reparasjoner på kjøretøy og EU-kontroll kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorgan.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/godkjente-verksteder
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Vedlikeholders e-post tk-tjenester@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk