Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Data sist oppdatert ukjent
Metadata sist oppdatert 10. mars 2017
Opprettet ukjent
Format PDF
Lisens Lisens ikke oppgitt
Opprettetfor 7 år siden
Datastore activeFalse
Datastore contains all records of source fileFalse
Description translated{'nb': '', 'en': ''}
Has viewsFalse
Id7aab5255-07e9-45f7-ad2a-f025b7eb91ed
Name translated{'nb': 'Samleside for statistikk i PDF på vegvesen.no', 'en': ''}
Package id1ef6c330-d054-45fe-99b9-b879a6584ec3
Position0
Stateactive
Navn Samleside for statistikk i PDF på vegvesen.no
Beskrivelse
Type