Digitale vegnormaler

Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og trafikkanlegg. Vegnormaler er samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesen som inneholder krav til vegbygging, vegutforming, tunneler, rekkverk, bruer og ferjekaier, skilt og oppmerking.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Digitale vegnormaler
Beskrivelse Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og trafikkanlegg. Vegnormaler er samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesen som inneholder krav til vegbygging, vegutforming, tunneler, rekkverk, bruer og ferjekaier, skilt og oppmerking.
Landingsside https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/vegnormalene/
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Språk Norsk