Fant 4 datasett

Lisenser: Creative Commons Navngivelse 4.0

Filtrer resultater
 • Periodisk kjøretøykontroll

  Datasettet inneholder data om utførte periodiske kontroller og etterkontroller (EU-kontroll) I datasettet finnes det informasjon om kjøretøyene som har vært kontrollert,...
 • Vitenarkivet Brage

  I Vitenarkivet Brage lagrer Statens vegvesen ulike typer av publikasjoner som skal være tilgjengelige for offentligheten. Dette er publikasjoner som: manualer, håndbøker,...
 • Meteorologiske og oseanografiske data

  Målte og modellerte oseanografiske og meteorologiske data knyttet til vegprosjekter.
 • Kart over vegnett – Elveg

  Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).