Endre leasingtaker

Leasingtaker-API tilbyr muligheten for at leasingselskaper selv kan endre leasingtaker på egne kjøretøy digitalt.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Endre leasingtaker
Beskrivelse Leasingtaker-API tilbyr muligheten for at leasingselskaper selv kan endre leasingtaker på egne kjøretøy digitalt.
Endepunkts-URL https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/leasingtaker/
Endepunktsbeskrivelse
  1. https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/index-leasingtaker.html