Trafikkdata - statistikk

Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Trafikkregistreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets lengde og hastighet, årsdøgntrafikk (ÅDT).

Se også https://dataut.vegvesen.no/dataset/trafikkdata , som har mye mer detaljerte data, inkludert trafikk for hvert enkelt målepunkt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkdata - statistikk
Beskrivelse Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Trafikkregistreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets lengde og hastighet, årsdøgntrafikk (ÅDT). Se også https://dataut.vegvesen.no/dataset/trafikkdata , som har mye mer detaljerte data, inkludert trafikk for hvert enkelt målepunkt.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/trafikk-statistikk
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post trafikkdata@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk