Reisetider

Reisetidspublikasjonen inneholder reisetider i sekunder mellom to definerte målepunkter. Reisetidene for alle delstrekningene oppdateres hvert 5 minutt. Publikasjonen inneholder reisetider for hovedveinettet rundt Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim i tillegg E18 fra Oslo til Aust-Agder og E6 fra Ås til Kolomoen.

Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Reisetider
Beskrivelse Reisetidspublikasjonen inneholder reisetider i sekunder mellom to definerte målepunkter. Reisetidene for alle delstrekningene oppdateres hvert 5 minutt. Publikasjonen inneholder reisetider for hovedveinettet rundt Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim i tillegg E18 fra Oslo til Aust-Agder og E6 fra Ås til Kolomoen. Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.
Landingsside https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/Datex
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post reisetider@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Engelsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig oppdatert
Standard http://www.datex2.eu/