Godkjente verksteder

Tjenesten «Finn godkjent verksted» kan brukes for å finne et godkjent bilverksted og/eller et godkjent kontrollorgan som utfører EU-kontroll. Reparasjoner på kjøretøy og EU-kontroll kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorgan.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Godkjente verksteder
Beskrivelse  Tjenesten «Finn godkjent verksted» kan brukes for å finne et godkjent bilverksted og/eller et godkjent kontrollorgan som utfører EU-kontroll. Reparasjoner på kjøretøy og EU-kontroll kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorgan.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/godkjente-verksteder
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU Transport
Vedlikeholders e-post tk-tjenester@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk