Saksbehandlingssystem for trafikkulykker

Trafikkulykkeregisteret i Statens vegvesen er et saksbehandlingssystem for registrering, rapportering og analyse av trafikkulykker på norske veger.

Trafikkulykkeregisteret har data om vegtrafikkulykker tilbake til 1977. Det er kun politirapporterte vegtrafikkulykker (personskadeulykker) som registreres. Data fra databasen skrives til andre systemer som publiseres internt og eksternt.

Opplysninger utleveres kun i avidentifisert eller aggregert form. Unntak gjøres dersom Samferdselsdepartementet har godkjent innsyn til forskning jf. forvaltningsloven § 13d.

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Saksbehandlingssystem for trafikkulykker
Beskrivelse Trafikkulykkeregisteret i Statens vegvesen er et saksbehandlingssystem for registrering, rapportering og analyse av trafikkulykker på norske veger. Trafikkulykkeregisteret har data om vegtrafikkulykker tilbake til 1977. Det er kun politirapporterte vegtrafikkulykker (personskadeulykker) som registreres. Data fra databasen skrives til andre systemer som publiseres internt og eksternt. Opplysninger utleveres kun i avidentifisert eller aggregert form. Unntak gjøres dersom Samferdselsdepartementet har godkjent innsyn til forskning jf. forvaltningsloven § 13d.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/faglosning_for_trafikkulykker
Tilgangsrettigheter ikke-allmenn tilgang
Tema - EU
  • Helse
  • Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post truls@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens månedlig
Skjermingshjemmel https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§13
Tidsperiode - startdato 1977-01-01