Register for parkeringstillatelser

API-et kan benyttes av leverandører av parkeringssystemer til å melde inn nye parkeringstillatelser for forflytningshemmede eller endringer i disse. Det kan også brukes for å gjøre oppslag på gyldigheten til parkeringstillatelsene. Kommunene skal bruke dette for å legge inn, endre og hente ut sine bevis på parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Register for parkeringstillatelser
Beskrivelse API-et kan benyttes av leverandører av parkeringssystemer til å melde inn nye parkeringstillatelser for forflytningshemmede eller endringer i disse. Det kan også brukes for å gjøre oppslag på gyldigheten til parkeringstillatelsene. Kommunene skal bruke dette for å legge inn, endre og hente ut sine bevis på parkeringstillatelser for forflytningshemmede.
Endepunkts-URL https://hcreg.atlas.vegvesen.no/
Endepunktsbeskrivelse
  1. https://hcreg.atlas.vegvesen.no/v3/api-docs