3 datatjenester funnet

Filtrer resultater
  • Kjøretøyopplysninger (tekniske data enkeltoppslag)

    Statens vegvesen tilbyr et REST-API for oppslag på tekniske kjøretøydata. Du kan slå opp med kjøretøyets understellsnummer eller registreringsnummer. Oppslaget gir et tilnærmet...
  • Register for parkeringstillatelser

    API-et kan benyttes av leverandører av parkeringssystemer til å melde inn nye parkeringstillatelser for forflytningshemmede eller endringer i disse. Det kan også brukes for å...
  • NVDB Les (Nasjonal vegdatabank)

    Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).