eCoC

eCOC er a) en samsvarserklæring som bekrefter at det aktuelle kjøretøyet kjøretøy er i samsvar med en bestemt typegodkjenning, og b) tekniske data for det aktuelle kjøretøyet. Importør sender inn melding om preregistrering av kjøretøy inkludert eCoC i XML-format som definert av IVI-formatet (Initial Vehicle Information). Innsender får tilbakemelding på fra tjenesten, positiv tilbakemelding vil si at kjøretøyet er registrert i vår kjøretøydatabase. Ved negativ tilbakemelding vil de gis feilmeldinger for felter som er påkrevet. Begge typer tilbakemeldinger vil kunne inneholde varsler på felter som der er ønsket innhold i.

Tjenesten er tilgjengelig for norske kjøretøyimportører / fabrikanter med norsk organisasjonsnummer som importerer eller produserer kjøretøy som skal førstegangsregistreres i Norge. Tjenesten legger til rette for importører og deres forhandlere å enkelt, raskt og sikkert kunne gjennomføre førstegangsregistrering.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel eCoC
Beskrivelse eCOC er a) en samsvarserklæring som bekrefter at det aktuelle kjøretøyet kjøretøy er i samsvar med en bestemt typegodkjenning, og b) tekniske data for det aktuelle kjøretøyet. Importør sender inn melding om preregistrering av kjøretøy inkludert eCoC i XML-format som definert av IVI-formatet (Initial Vehicle Information). Innsender får tilbakemelding på fra tjenesten, positiv tilbakemelding vil si at kjøretøyet er registrert i vår kjøretøydatabase. Ved negativ tilbakemelding vil de gis feilmeldinger for felter som er påkrevet. Begge typer tilbakemeldinger vil kunne inneholde varsler på felter som der er ønsket innhold i. Tjenesten er tilgjengelig for norske kjøretøyimportører / fabrikanter med norsk organisasjonsnummer som importerer eller produserer kjøretøy som skal førstegangsregistreres i Norge. Tjenesten legger til rette for importører og deres forhandlere å enkelt, raskt og sikkert kunne gjennomføre førstegangsregistrering.
Endepunkts-URL https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/meldingompreregistrering/v1/opprette
Endepunktsbeskrivelse
  1. https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/index-ecoc.html