Webkamera

Statens vegvesen har satt opp flere webkamera langs veinettet. Dette er oftest i tilknytning til værutsatte steder, på fergeleier, ved fjelloverganger og i tettsteder med mye trafikk. Kameraene oppdateres med varierende frekvens. Dette har sammenheng med typen kamera og hvordan kommunikasjonen med kameraet er satt opp.

Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Webkamera
Beskrivelse Statens vegvesen har satt opp flere webkamera langs veinettet. Dette er oftest i tilknytning til værutsatte steder, på fergeleier, ved fjelloverganger og i tettsteder med mye trafikk. Kameraene oppdateres med varierende frekvens. Dette har sammenheng med typen kamera og hvordan kommunikasjonen med kameraet er satt opp. Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.
Landingsside https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/apne-data/et-utvalg-apne-data/datex/publikasjoner/webkamera/
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post webkamera@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig oppdatert
Standard http://www.datex2.eu/