Vitenarkivet Brage

I Vitenarkivet Brage lagrer Statens vegvesen ulike typer av publikasjoner som skal være tilgjengelige for offentligheten. Dette er publikasjoner som: manualer, håndbøker, rapporter, interne bedriftsaviser og årsmeldinger.

Temaer inkluderer blant annet trafikkulykker, miljø, vegteknologi, med mye mer.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Vitenarkivet Brage
Beskrivelse I Vitenarkivet Brage lagrer Statens vegvesen ulike typer av publikasjoner som skal være tilgjengelige for offentligheten. Dette er publikasjoner som: manualer, håndbøker, rapporter, interne bedriftsaviser og årsmeldinger. Temaer inkluderer blant annet trafikkulykker, miljø, vegteknologi, med mye mer.
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU
  • Vitenskap og teknologi
  • Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholdes av Statens vegvesen
Vedlikeholders e-post Statens vegvesen
Dekningsområde Norge
Språk
  • Norsk
  • Engelsk