Vegnettsdata til navigasjon

Statens vegvesen deler villig dataene som brukes i etatens ruteplantjeneste http://data.norge.no/data/api-ruteplantjeneste-bil Formatene er ESRI nettverksdatasett på geodatabase (.gdb) format og spatialLite. Oppdatering skjer 10 ganger i året, litt etter månedsskiftet (unntatt januar og august). Distribusjon er via Geonorge dataportal

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Vegnettsdata til navigasjon
Beskrivelse Statens vegvesen deler villig dataene som brukes i etatens ruteplantjeneste http://data.norge.no/data/api-ruteplantjeneste-bil Formatene er ESRI nettverksdatasett på geodatabase (.gdb) format og spatialLite. Oppdatering skjer 10 ganger i året, litt etter månedsskiftet (unntatt januar og august). Distribusjon er via Geonorge dataportal
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Oppdateringsfrekvens månedlig