Transportløyver

Alle norske transportører som har løyver for både nasjonal og internasjonal transport av gods og/eller personer.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Transportløyver
Beskrivelse Alle norske transportører som har løyver for både nasjonal og internasjonal transport av gods og/eller personer.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/transportloyver
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk