Trafikkmeldinger

Hendelsespublikasjonen inneholder informasjon om hendelser på eller langs veg som påvirker trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko. Eksempler på slike hendelser kan være veiarbeid, stengninger eller annen midlertidig trafikkregulering, trafikkuhell, uvær, ras, flom, o.l.

Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Trafikkmeldinger
Beskrivelse Hendelsespublikasjonen inneholder informasjon om hendelser på eller langs veg som påvirker trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko. Eksempler på slike hendelser kan være veiarbeid, stengninger eller annen midlertidig trafikkregulering, trafikkuhell, uvær, ras, flom, o.l. Man må bestille tilgang til statens vegvesen sin DATEX node før man kan kople seg på publikasjonen.
Landingsside https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/Datex
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Norsk
Oppdateringsfrekvens kontinuerlig oppdatert
Standard https://datex2.eu/