Sjekk førerkort-API

API for å sjekke hvilke førerrettigheter en person har. Man trenger personnummer (11 siffer) og etternavn for å gjøre oppslag.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Sjekk førerkort-API
Beskrivelse API for å sjekke hvilke førerrettigheter en person har. Man trenger personnummer (11 siffer) og etternavn for å gjøre oppslag.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/sjekk_forerkort_api
Landingsside https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/apne-data/api-for-sjekk-forerkort
Tilgangsrettigheter betinget tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post sjekkforerkort.api@vegvesen.no
Dekningsområde Norge