Meteorologiske og oseanografiske data

Målte og modellerte oseanografiske og meteorologiske data knyttet til vegprosjekter.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Meteorologiske og oseanografiske data
Beskrivelse Målte og modellerte oseanografiske og meteorologiske data knyttet til vegprosjekter.
Tilgangsrettigheter public
Tema - EU
  • Vitenskap og teknologi
  • Transport
Tema - norsk LOS
Dekningsområde Norge
Språk Engelsk
Oppdateringsfrekvens uregelmessig