Fotoboks

Automatisk trafikkontroll-systemer per region. Strekning og antall for punktmålinger. Fartsgrense og lengde på strekningen for strekningsmålinger.

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Fotoboks
Beskrivelse Automatisk trafikkontroll-systemer per region. Strekning og antall for punktmålinger. Fartsgrense og lengde på strekningen for strekningsmålinger.
Identifikator http://vegvesen.no/datasett/id_ikke_permanent/fotoboks
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Dekningsområde Norge
Språk Norsk