Foto og filmarkivet

Foto- og filmarkivet er lagringsløsningen vår for egenprodusert foto, film og illustrasjoner som omhandler Vegvesenet og vår historie.

Betingelser for bruk av foto og film fra Statens vegvesen

Vedlagte fotografi og / eller film kan brukes vederlagsfritt i forbindelse med omtale av Statens vegvesen eller våre arbeidsområder.

Ved publisering, uansett hvor publisering finner sted, skal fotografi/ film alltid krediteres med navn på fotograf + Statens vegvesen, f.eks. slik: (Foto: Kari Normann, Statens vegvesen). Dette er ikke valgfritt. Fotografiet eller filmen skal ikke brukes til kommersielle formål eller selges / overdras til andre uten at det foreligger spesiell avtale om dette med rettighetshaver. Du bærer selv ansvaret for at bruken for øvrig er i samsvar med alle juridiske og etiske regler for bruk av fotografi og film. Fotografiet eller filmen kan endres i form av utsnitt og enkel redigering, men skal ikke endres eller gjengis på en måte eller i en sammenheng som gjør at fotografens eller fotografiets eller filmens integritet eller anseelse blir krenket.

Data og ressurser

Beslektede datasett

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Tittel Foto og filmarkivet
Beskrivelse Foto- og filmarkivet er lagringsløsningen vår for egenprodusert foto, film og illustrasjoner som omhandler Vegvesenet og vår historie. Betingelser for bruk av foto og film fra Statens vegvesen Vedlagte fotografi og / eller film kan brukes vederlagsfritt i forbindelse med omtale av Statens vegvesen eller våre arbeidsområder. Ved publisering, uansett hvor publisering finner sted, skal fotografi/ film alltid krediteres med navn på fotograf + Statens vegvesen, f.eks. slik: (Foto: Kari Normann, Statens vegvesen). Dette er ikke valgfritt. Fotografiet eller filmen skal ikke brukes til kommersielle formål eller selges / overdras til andre uten at det foreligger spesiell avtale om dette med rettighetshaver. Du bærer selv ansvaret for at bruken for øvrig er i samsvar med alle juridiske og etiske regler for bruk av fotografi og film. Fotografiet eller filmen kan endres i form av utsnitt og enkel redigering, men skal ikke endres eller gjengis på en måte eller i en sammenheng som gjør at fotografens eller fotografiets eller filmens integritet eller anseelse blir krenket.
Landingsside https://vegvesen.imageshop.no/
Tilgangsrettigheter allmenn tilgang
Tema - EU Transport
Tema - norsk LOS
Vedlikeholders e-post imageshop@vegvesen.no
Dekningsområde Norge
Språk
  • Norsk
  • Engelsk
Versjon 1.1