Fant 1 datasett

Lisenser: Creative Commons Navngivelse 4.0

Filtrer resultater
  • Kart over vegnett – Elveg

    Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...