Data og kode

URL: https://github.com/NPRA/EmissionCalculatorLib

Fra sammendrag av datasettet

Data og python-kode for beregning av utslipp for kjøring langs en bestemt rute. Du kan angi kjøretøytype og drivstofftype, og får informasjon om forskjellige typer forurensing.

Kilde: Utslippsberegner for kjøretøy

Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format Python
Lisens Annet (navngivelse)
Navn Data og kode
Beskrivelse
Type