Tilleggsinformasjon

Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format JSON
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn Åpne data via NVDB api
Beskrivelse Bruk NVDB-APIet for å hente data i XML- og JSON-format.
Type