Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format CSV
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn Bil + sykkel, CSV-filer, komprimert (zip)
Beskrivelse
Type