Både støykartlegging og støyvarsel (WMS-tjeneste)

URL: https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/stoy-veg-wms/4bbae38e-4718-481d-9827-237cd5e115c8

Fra sammendrag av datasettet

Støyvarselkart brukes i kommuneplaner og andre arealplaner. Støyvarselkart etter T-1442 er en prognose på fremtidig støynivå fra trafikk på europa-, riks- og fylkesveger. Støysonene deles...

Kilde: Strategiske støykart og støyvarselkart

Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format OGC WMS
Lisens Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Navn Både støykartlegging og støyvarsel (WMS-tjeneste)
Beskrivelse
Type