Bestilling av kjøretøyopplysninger via vegvesen.no

URL: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/Utlevering+av+kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger/utlevering-av-kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger

Fra sammendrag av datasettet

Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge. I tillegg gis enkeltoppslag på...

Kilde: Kjøretøyopplysninger

Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist endret ukjent
Opprettet ukjent
Format HTML
Lisens Lisens ikke oppgitt
Navn Bestilling av kjøretøyopplysninger via vegvesen.no
Beskrivelse
Type